ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกรียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 0-5391-6042 

///////////////////////////////////////
กำหนดการ
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.
ที่วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกรียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

***
เวลา 13.45 น.   อธิการบดี ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา 
พร้อมกันที่วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลา 14.00 น.   ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย 
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
        พิธีกรอาราธนาศีล
        ประธานสงฆ์ให้ศีล
        พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ 
        ประธานทอดผ้าไตร 10 ไตร / พระสงฆ์สดับปกรณ์
        ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป
        พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานกรวดน้ำ
        ประธานกราบพระรัตนตรัย กราบประธานสงฆ์ และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ /
เสร็จพิธี
การแต่งกาย ผู้บริหารและพนักงาน : เครื่องแบบปกติขาว, นักศึกษา : ชุดนักศึกษา
 

 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 411 ครั้ง