มฟล. ต้อนรับ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น


           เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย H.E. Mr. Allan McKinnon PSM และผู้แทนจากสถานทูตฯ โดยการเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มฟล. และมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

            มฟล. มีความสัมพันธ์ยาวนานกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย โดยมีการเยี่ยมเยือนระหว่างกันตลอดมา รวมถึงนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลียได้ทำการสอน ที่ มฟล. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและความเป็นนานานาชาติของมหาวิทยาลัยในโครงการ Visiting Scholar มาโดยตลอด จากการหารือครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตจะได้อำนวยความสะดวกด้านการศึกษาในอนาคตระหว่าง มฟล. และมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นทั้งสองประเทศยิ่งขึ้นไป 

 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 387 ครั้ง