มฟล.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น


    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกรียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริการ คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 
    พิธีการเริ่มในเวลา 14.00 น. โดยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พิธีกรอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานทอดผ้าไตร 10 ไตร / พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และเสร็จสิ้นพิธีเมื่อประธานกราบพระรัตนตรัย กราบประธานสงฆ์ และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 
    ทั้งนี้ในช่วงเช้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดย ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี นำเจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป และพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ที่บริเวณศูนย์ราชการตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ตั้งแต่เวลา 06.30น.เป็นต้นไป 
 
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 412 ครั้ง