มฟล. อันดับ 1 ด้าน Plant and Animal Science ของทวีปเอเชีย และอันดับที่19 ของโลก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ในด้าน Plant and Animal Science ในทวีปเอเชีย และเป็นอันดับที่ 19 ของโลก ด้วยคะแนน 84.5

การจัดอันดับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2020 Best Global Universities ของ U.S.News ซึ่งเริ่มจัดอันดับมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 โดยคัดเลือกมหาวิทยาลัยจากการสำรวจความมีชื่อเสียงของสถาบันโดย Clarivate Analytics InCites และสถาบันที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวิชาการระดับนานาชาติย้อนหลัง 5 ปีไม่น้อยกว่า 1,500 ชิ้น จากนั้นจึงจัดอันดับจากตัวชี้วัด 13 ด้านเกี่ยวกับชื่อเสียง จำนวนผลงานวิชาการ การอ้างอิงผลงานวิชาการ และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม www.usnews.com/education/best-global-universities/plant-animal-science

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1528 ครั้ง