รับสมัคร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร มฟล. ร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

    ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มฟล. จัดกิจกรรม อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้อ การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2016 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะการใช้งาน Microsoft Office 2016 ซึ่งมุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะด้านการจัดการงานเอกสาร การทำตาราง หรือแบบฟอร์มเก็บข้อมูล และการทำไฟล์นำเสนอ พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับการเรียนและการทำงานต่อไป

     โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร มฟล. สามารถทำการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจะทำการอบรมการใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 และอบรมการใช้โปรแกรมขั้นสูง ในวันอาทิตย์มี่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 101 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา (S1) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา โทร. 053-916366 (นางสาวศรัญญา ปานปวันรัตน์) หรือลงชื่อสมัครใน google form ได้ที่ 1th.me/OCczX

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 1236 ครั้ง
ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา