อธิการบดี มฟล. เยือนมหาวิทยาลัย Yuen Ze สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น


              เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ และรองอธิการบดี รศ.ดร. นันทนา คชเสนี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Yuen Ze สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในการนี้  Prof. Jyh-Yang Wu อธิการบดีมหาวิทยาลัย Yuen Ze ให้เกียรติต้อนรับและนำชมมหาวิทยาลัย
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 235 ครั้ง