มฟล. จัดการแสดงวัฒนธรรมจีน ชุด “จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สำนักวิชาจีนวิทยา สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการแสดงด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ชุด “จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน รศ.หวง เจี้ยน จวิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฝ่ายจีน) กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาจากสำนักวิชาจีนวิทยา รวมทั้งนักศึกษา มฟล. และผู้ที่สนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเข้าร่วมรับชมการแสดงคับคั่ง ซึ่งมีทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน รวม 14 ชุด ประกอบด้วย การแสดงเชิดมังกร การเดินแบบชุดจีนร่วมสมัย การขับร้องเพลงจีน การแสดงศิลปะการต่อสู้ หมัดใหญ่สะท้านฟ้า หมัดเล็กสะท้านโลกา การแสดงระบำชนเผ่าไตชาวจีน การแสดงอุปรากรจีนชุด มู่กุ้ยอิง ขุนศึกตระกูลหยาง-สามีภรรยาเคียงคู่คืนเคหา-ฮวา มู่ หลาน- และเธอดุจนางฟ้าผู้มาจากสรวงสวรรค์ การบรรเลงดนตรีไทยและขับร้องเพลงลาวดวงเดือน การแสดงระบำดอกไม้ การแสดงขับร้องเพลงไทย งานเต้นรำในคืนที่พระจันทร์เต็มดวง การแสดงระบำร่มจีน การแสดงรำไทย 4 ภาค ชุด เจ้าพระยา สายธารวัฒนธรรมสี่ภาค การแสดงระบำบุพชาติ การแสดงละครเวทีสั้น เปาบุ้นจิ้นตัดสินคดีราชบุตรเขย และการแสดงเชิดสิงโต เป็นการปิดท้าย

     ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี กล่าวเปิดงานว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดการแสดงชุดจีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนของมหาวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมการแสดงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านต่างๆ ของจีน รวมถึงวัฒนธรรมไทย หวังว่าผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดง และได้สัมผัสถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทั้งสองประเทศ

     รศ.หวง เจี้ยน จวิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มฟล. กล่าวว่า การแสดงในวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะทำงานของ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สำนักวิชาจีนวิทยา และสถาบันขงจื่อ ซึ่งในปัจจุบันสถาบันขงจื่อ มฟล. ได้ก่อตั้งครบ 5 ปีแล้ว ในทุกปีจะได้ร่วมมือกันจัดแสดงเช่นนี้เป็นประจำ โดยนักแสดงเป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชาวจีน คณาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชาจีนวิทยา ซึ่งการได้สัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน จะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับจีนของนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา และนักศึกษา มฟล. ทุกคนในทุกสำนักวิชา ที่ได้มีโอกาสได้เรียนรายวิชาภาษาจีน หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบและมีความสุขกับการรับรมการแสดงในครั้งนี้

 |   |  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาจีนวิทยา ศิลปวัฒนธรรม  |  1283 ครั้ง