มฟล. Kick Off งดแจกถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยเริ่ม 4 พ.ย. นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธานกิจกรรม Kick Off งดแจกถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการร้านค้าภายใน มฟล. เข้าร่วม ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร M-Square

อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า มฟล. ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้การนำของท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ เราพลิกฟื้นดินแดนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นป่าเสื่อมโทรมให้กลายเป็น University in the Park ที่ร่มรื่น สวยงาม และเขียวสะอาด เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบรรยากาศที่ดีสำหรับการศึกษาและการทำงาน เราได้มีการรณรงค์การยกเลิกใช้ถุงพลาสติกโดยมีการแจกถุงผ้าให้กับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2557 และจัดโครงการยกเลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารภายในมหาวิทยาลัยในปี 2558 (MFU says NO to FOAM) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มฟล. ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาและบุคลากรมาโดยตลอด

“การรณรงค์เชิงส่งเสริมเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ แม้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะมียอดการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 4 ประเภท ได้แก่ ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก หลอดพลาสติก และช้อนส้อมพลาสติก สูงที่สุดในหมู่มหาวิทยาลัย 30 แห่งที่ใช้งาน ECOLIFE และมียอดการปฏิเสธถุงผ่านร้าน 7-ELEVEN ทั้ง 4 สาขาภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การแพทย์ประมาณร้อยละ 40 แต่ปริมาณการใช้ถุงก็ยังมีอยู่มากถึงประมาณวันละเกือบ 10,000 ถุง ซึ่งหากมีการจัดการไม่ดีอาจจะกลายเป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและการสูญเสียของสัตว์ทะเล เช่น น้องมาเรียมที่เป็นข่าวไปทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมาได้ ดังนั้น เมื่อทางบริษัท CP All จำกัด (มหาชน) ประสานมายังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการนำร่องงดแจกถุงหิ้วพลาสติกทั้งหมดในร้าน 7-ELEVEN ทั้ง 4 สาขา ก่อนที่จะดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ทั่วประเทศในต้นปีหน้า ทางมหาวิทยาลัยจึงถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการขยายผลความร่วมมือนี้ให้ครอบคลุมร้านค้าทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมการบริโภคใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบ เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนหรือ Circular Economy” อธิการบดี มฟล. กล่าว

ด้านนายสมภพ ตะราษี กล่าวว่า บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญเรื่องรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการลดใช้ถุงพลาสติกเพื่ออลดปัญหาโลกร้อนมากว่า 10 ปีแล้ว ภายใต้โครงการ 7 Go Green มาอย่างต่อเนื่องและสำหรับโครงการที่ทำร่วมกับ มฟล. จะประกอบด้วย 3 โครงการคือ

1. โครงการ “นำแก้วมา..ราคาพิเศษ” หากลูกค้านำแก้วส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่มที่ร้า น7-ELEVEN ทุกขนาดจะลดราคาทันที 2 บาท

2. โครงการ “ใช้ถุงผ้า..บอกลาถุงพลาสติก” (โครงการถุงยืม) เมื่อลูกค้าลืมนำถุงผ้าส่วนตัวมา สามารถยืมได้ที่ร้านสาขาฯ โดยวางมัดจำ 20 บาท และเมื่อนำมาคืนทางร้านสาขาจะคืนเงินให้ 20 บาท เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก

3. โครงการ “ปฏิเสธถุง...ได้บุญ” เมื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้า 7-ELEVEN  ทั้ง 4 สาขาใน มฟล. ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกจะมีการสะสมเงินจำนวน 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์)/ใบเสร็ จเพื่อรวบรวมเงินเข้ากองทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา Green University โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ในเบื้องต้น บริษัท CP All จำกัด (มหาชน) ได้มอบถุงผ้าจำนวน 1,000 ใบให้กับ มฟล. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกด้วย

“อย่าลืมพกถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัวมาซื้อสินค้าภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงร้านค้าต่างๆ ภายนอกกันนะคะ เริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อตัวเราและโลกที่น่าอยู่ใบนี้”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 422 ครั้ง