สำนักวิชาการจัดการ จัดประเพณีสักการะเทวา ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมงานประเพณีสักการะเทวา ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 ตอน น้อมดวงใจสักกานครินทราแม่ฟ้าของแผ่นดิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในสถาบัน และสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษารุ่นพี่ภายในสำนักวิชาการจัดการ และยังได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมี ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในสำนักวิชาการจัดการเข้าร่วมงาน

     ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวในพิธีเปิดว่า โครงการประเพณีสักการะเทวา ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เป็นโครงการที่ทางสำนักวิชาการจัดการมีความภาคภูมิใจ ในการสืบสานวัฒนธรรมที่ดี ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความรักมีความสามัคคีในสถาบัน และสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่ภายในสำนักวิชาการจัดการ และอยากให้สืบสานให้เป็นประเพณีที่ดีงามเช่นนี้ตลอดไป

    ลำดับงาน เริ่มจากขบวนแห่เครื่องสักการะมายังลานพิธี ประธานกล่าวเปิดงาน ประธานถวายเครื่องสักการะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวางสวยดอกไม้หน้าพระราชานุสาวรีย์ จากนั้นเป็นพิธีผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ โดยคณาจารย์ผูกข้อมือให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 467 ครั้ง
สำนักวิชาการจัดการ