สมาคมนักศึกษาเก่ามฟล. จัดงาน MFU RUN 2019 "วิ่งเพื่อลมหายใจที่สะอาดปราศจากหมอกควัน PM2.5"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมวิ่ง MFU RUN 2019 "วิ่งเพื่อลมหายใจที่สะอาดปราศจากหมอกควัน PM2.5" โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 6,000 คน โดยมีนายประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. และคณะกรรมการสมาคมฯ และผู้บริหาร มฟล. เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี กล่าวว่า รายได้ส่วนหนึ่งของกิจกรรมนำไปสมทบกองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน เพื่อการศึกษาวิจัยและปฏิบัติการลดปัญหาหมอกควันในประเทศไทยซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมากจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือประสบปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่สูงเกินมาตรฐานส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดย มฟล. ได้มีแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหา กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

MFU RUN 2019 จัดแบ่งเส้นทางวิ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะทาง 22 กิโลเมตร ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร และระยะทาง 5.6 กิโลเมตร โดยเส้นทางวิ่งแต่ละสายใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักวิ่งได้สัมผัสกับความงดงามของดอยแง่ม และต้นไม้ร่มรื่น ท่ามกลาง สภาพอากาศเย็นในช่วงฤดูหนาว สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 344 ครั้ง