มฟล.ขึ้นเวทียูเอ็น พูดบทบาทมหาวิทยาลัย วิจัย-สร้างนวัตกรรม ลดขยะลงแม่น้ำ-ทะเล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล.ขึ้นเวทียูเอ็น พูดบทบาทมหาวิทยาลัย วิจัย-สร้างนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ลดขยะลงน้ำโขง 1 ในแม่น้ำ 10 สาย ที่พัดขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก 

               รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ SEA of Solutions จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ SEA Circular ของ UN Environment Programme (UNEP) และ Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA) โดยได้เป็นตัวแทนจากภาควิชาการให้คำมั่น (Pledges) ร่วมกับตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม และกลุ่มเยาวชนในภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดยในช่วง Voices for solutions to the plastic pollution conundrum อธิการบดีได้กล่าวถึงบทบาทของ มฟล. ในการศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรม และเป็นตัวอย่างของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หรือ Circular Economy ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เนื่องจากแม่น้ำโขงเป็น 1 ในแม่น้ำ 10 สายที่พัดพาพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก 

             กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสวีเดน เพื่อสนับสนุนให้เกิดแนวทางการแก้ไขและนโยบายสำหรับปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ภายในงาน ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย Circular Economy for Waste-free Thailand (CEWT) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเรี่ยวแรงสำคัญในการขับเคลื่อน Chiang Rai Zero Waste เข้าร่วมกิจกรรมด้วยทั้งการเสวนาและแสดงนิทรรศการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโครงการ Chiang Rai Zero Waste และ FLY Volunteers ที่ได้ดำเนินการลดขยะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายตามลำดับ ข้อมูลเพิ่มเติม sos2019.sea-circular.org/voices-for-solutions-to-the-plastic-pollution-conondrum/

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 776 ครั้ง