มฟล. - บริษัทไนน์ เอลัน จำกัด (9elan) บรรลุข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการใช้สิทธิผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ด้านกรรมวิธีสกัดอะดีโนซีนจากถั่งเช่า บุกตลาดความงามและสุขภาพ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

                 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562 ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทไนน์ เอลัน จำกัด (9elan) ซึ่งประกอบด้วย คุณบุณณดา จาตุประยูร คุณสกาวเดือน เปรมปรี และคุณดารา สวงโท เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้มีการลงนาม ขออนุญาตใช้สิทธิผลงานทรัพย์สินทางปัญญาด้าน “กรรมวิธีการสกัดอะดีโนซีนจากถั่งเช่า” จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยที่มีผลงานที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล ที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

                ผู้บริหารทั้ง 3 ท่านจาก 9elan ได้กล่าวเน้นย้ำว่า “9elan ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและ ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขภาพที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ ทันสมัย โดยเรามีทีมงานนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอกอยู่หลายท่านที่ทุ่มเทในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ และวันนี้ บริษัทฯมีความยินดีที่ มฟล. อนุญาตให้ 9elan สามารถใช้สิทธิผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งในช่วงแรกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทาง 9elan จะนำสารสกัดอะดีโนซีนจากถั่งเช่าสีทอง ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เช่นผลิตภัณฑ์ essence, serum, ครีมทาผิว เพื่อการลดริ้วรอยและฟื้นฟูเซลล์อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือรับรองโดย มฟล. สามารถบุกตลาดไม่ใช่แค่ตลาดไทย แต่เป็นตลาดโลกได้อย่างแน่นอน”

                 ด้าน มฟล. ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยฯ สู่สังคม ซึ่งทาง มฟล. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บรรลุข้อตกลงกับ 9elan ในการนำทรัพย์สินทางปัญญาด้านกรรมวิธีการสกัดอะดีโนซีนจากถั่งเช่า ไปใช้ในอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพ ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยทีมนักวิจัยรุ่นใหม่ นำโดย ดร.สุนิตา แจ่มยวง และ ดร.อมร โอวาทวรกิจ จากกลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และนวัตกรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. กล่าวว่า กรรมวิธีสกัดอะดีโนซีนจากถั่งเช่าสีทองได้สารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ในปริมาณที่มาก และไม่มีสารพิษตกค้าง

               "นอกจากนี้ นวัตกรรมนี้ยังได้รับรางวัลจากประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจความงามมีสูงมาก แต่ผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือรองรับเพื่อสร้างคุณภาพที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์และความเชื่อมั่นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านความงามกลับมีไม่มากนัก เราคาดว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ทาง 9elan พัฒนาและผลิตสามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว ยกระดับอุตสาหกรรมความงามของไทย สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ไทยในการแข่งขันกับตลาดโลก”


ขอบคุณข่าวและภาพประกอบจาก เพจข่าว หนังสือพิมพ์สยามรัฐ qrgo.page.link/yjK5s
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 762 ครั้ง