มฟล. MOU บ.ซิสโก้ เพื่อการเป็น Digital University อย่างเต็มรูปแบบ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มฟล. ในการสนับสนุนระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ของ มฟล. โดยมี อาจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. พร้อมด้วย นางสาวปิยะนุช จรัสวานิชย์ผล เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้ากลุ่มมหาวิทยาลัย บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) ร่วมเป็นสักขีพยาน

วัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้เพื่อนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อนำ มฟล. สู่การเป็น Digital University และเพื่อส่งเสริมระบบการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ กล่าวว่า มฟล.จะสนับสนุนเจ้าหน้าที่ อาจารย์ เพื่อเข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการกับบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) และให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในการดำเนินโครงการฯ โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผน ออกแบบระบบ Cisco’s Network Infrastructure Hardware, Software, Services ครอบคลุมทุกเทคโนโลยี และบริษัทฯจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับมหาวิทยาลัยจาก Cisco Network Academy เป็น Cisco Instructor Center (ศูนย์พัฒนาและผลิตอาจารย์ผู้สอน) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน โดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้จะมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 3 ปี

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 475 ครั้ง
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ