ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรม MFU Internship & Job Fair 2017

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรม MFU Internship & Job Fair 2017 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ได้รับทราบข้อมูลขององค์กรและได้สมัครฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงสมัครงานได้โดยตรงกับองค์กรที่เข้าร่วมงาน เป็นการอำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้นักศึกษาและสถานประกอบการ ได้มีโอกาสพบกันภายใต้งานครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของากรฝึกปฏิบัติงานและเป็นการสร้างช่องทางในการเข้าถึงแหล่งงานคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรแล้ว

| ผู้เขียนข่าว Kukrit | อ่านข่าวทั้งหมด 5633 ครั้ง
นักศึกษาส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา