มฟล.จัดสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 13

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 13  ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยพิธีเปิดมีขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ห้องคำมอกหลวง โดยมี ผศ.ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี กล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ ก่อนเข้าสู่การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือทีแคส (TCAS), การบรรยายหัวข้อ MFU-TCAS 2563 และการเสวนาแนะนำหลักสูตร และเหตุผลที่ ‘ทำไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’ โดยมีผู้แทนจากแต่ละสำนักวิชาเป็นผู้ให้ข้อมูล

    กิจกรรมยังมีช่วงสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการบิน ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม รวมถึงศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยกิจกรรมนี้มีครูแนะนำจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า125 คนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ

    โดยในช่วงพิธีเปิด ศ.ดร.สุจิตรา ได้บรรยายถึง มฟล. ทั้งในส่วนของประวัติความเป็นมาที่ก่อตั้งเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งในส่วนรูปแบบการเรียนการสอนที่สอนด้วยภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ผู้เข้าศึกษาที่มฟล.ก็จะได้มีโอกาสอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศดีไม่มีรถติด ได้ใช้เวลาได้ใช้ชีวิตเต็มที่ไปกับสิ่งที่ต้องการหรือตั้งใจ 

    นอกจากวิชาการวิชาชีพต่างๆ แล้ว มฟล.ยังมีรายวิชา MFU Character (MFU333) ให้นักศึกษาเรียนเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรืออัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

    ศ.ดร.สุจิตรา ยังได้กล่าวถึงสาขาวิชาที่น่าสนใจของ มฟล. ที่เปิดขึ้นตามความต้องการของสังคมหรือตลาดงาน ไม่ว่าจะเป็นสาขาเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว ที่เปิดสอนในสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวเก็บเกี่ยวในฐานะกระบวนการสำคัญที่จะทำให้ผลลิตด้านเกษตรยังคงคุณภาพได้จากแปลงปลูกไปจนถึงผู้บริโภค หรือสำนักวิชาจีนวิทยา ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมีผู้สนใจเข้าเรียน ทั้งด้วยกระแสจีนและด้วยความที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีนหลายแห่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเซี๊ยะเหมินที่ได้ส่งอาสาสมัครจากจีนมาเป็นครูสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ทำให้ผู้เข้าเรียนได้มีโอกาสเรียนกับต้นฉบับหรือเจ้าของภาษา ทั้งยังมีสำนักวิชาใหม่ล่าสุดคือสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ที่รวบรวมศาสตร์การแพทย์ทางเลือกทั้งไทยทั้งจีนรวมถึงกายภาพบำบัดเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเป็นทางเลือกให้ได้เลือกเรียนสำหรับผู้สนใจ 
        
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 176 ครั้ง