รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ตำแหน่ง
  1. แพทย์
   • วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของแพทยสภาแห่งประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่บริหาร
   • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  3. ช่างเทคนิค (เครื่องมือแพทย์)
   • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 อัตรา
  4. ผู้ช่วยพยาบาล
   • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)

 

 • การสมัครสอบคัดเลือก
  • สมัครด้วยตนเอง 
   กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานและ ยื่นใบสมัครที่
   1) ส่วนการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.00 – 16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพมหานคร เลขที่ 38/11-13 อาคารอโศกเพลส ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • สมัครทางไปรษณีย์ 
   สั่งพิมพ์ใบสมัครและกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานแล้วส่ง EMS มาที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ (สมัครงาน) เลขที่ 38/11-13 อาคารอโศกเพลส ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

 • 3419 ครั้ง