สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดงานเปิดบ้าน IT Gen Z

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมแนะนำหลักสูตรใหม่ในยุค Digital Transformation ของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Gen Z) โดยมีอาจารย์ ดร.ธีรวิศิฎฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติจากองค์กรเอกชนที่มาร่วมเป็นเกียรติและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มาร่วมงานกว่า 250 คน ณ ห้องคำมอกหลวง มฟล.

ภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “Emerging Technology” โดยคุณสมบูรณ์ มาตรคำจันทร์ หัวหน้าแผนกงานผสานพันธมิตรด้านธุรกิจดิจิทัล บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส แน็ทเวอร์ค จำกัด และการเสวนาเรื่อง “สายงานในโลกเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยคุณศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการธุรกิจภคการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณภาคิน จินดาหลวง Education Account Manager (Region) บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทสไทย) จำกัด, คุณธีรเมธ แก้ววิเศษ Senior Developer บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด และคุณณั,คมณ์ ฉัตรโชติกวงศ์ Sale Manager บริษัท Palo Alto Networks Thailand โดยมี อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ ณ ห้องพวงชมพู-พู่ระหงได้มีการจัดนิทรรศการด้านหลักสูตร ผลงานโปรเจคจบของนักศึกษา ผลงานวิจัยของคณาจารย์ และการออกบูธแสดงนวัตกรรมของบริษัทด้านไอทีให้กับนักเรียน อาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมได้รับชมภายในงานอีกด้วย

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 77 ครั้ง
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ