มฟล. ร่วมจังหวัดเชียงรายประกาศเจตนารมณ์ ‘ไม่ทนต่อการทุจริต’ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

 

              อ.ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จัดโดยจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย โดยได้ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด ‘Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต’ สำหรับจังหวัดเชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ชาวเชียงรายสานพลัง ‘สร้างเจียงฮาย ไร้คอรัปชั่น’ เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปชั่นในสังคม 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 100 ครั้ง