มฟล.ร่วมกิจกรรม ในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

             ผศ. สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียง
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 148 ครั้ง