โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มฟล. ออกหน่วยให้บริการนักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จ.เชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนผู้มีความพิการและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อให้บริการรักษาและส่งเสริมทางทันตกรรมกับนักเรียน โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รองรับการบริการ 10 ยูนิต ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562 สำหรับโครงการที่จะให้กับโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 87 ครั้ง