สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู รับเป็นลูกศิษย์ และถวายสัตย์ปฏิญาณตน ประจำปีการศึกษา 2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

       สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด พิธีไหว้ครู รับเป็นลูกศิษย์ และถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 518 อาคารปรีคิลนิก เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณต่อศิษย์ที่มีต่อครูอาจารย์ รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา โดยมีลำดับพิธีการสำคัญคือ ประธานในพิธี พลโท นายแพทย์ นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ผู้แทนนักศึกษากล่าวนำสวดมนต์และกล่าวคำไหว้ครู, ตัวแทนนักศึกษามอบพานไหว้ครูให้เหล่าคณาจารย์ , นักศึกษาแพทย์ร่วมร้องเพลงพระคุณที่ 3 , ประธานเจิมตำราเรียน, คณาจารย์เจิมหน้าผากนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 เพื่อรับเป็นลูกศิษย์, นักศึกษาแพทย์กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ, นักศึกษาแพทย์ร่วมร้องเพลงประจำสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์, คณบดีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนและผลงานดีเด่น, คณบดีเป็นตัวแทนคณาจารย์กล่าวรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 เป็นลูกศิษย์ และกล่าวให้โอวาทในการก้าวสู่การเป็นแพทย์ที่ดี เป็นอันเสร็จพิธี

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 1151 ครั้ง
นักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์