ทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย เยือน มฟล. หารือร่วมมือวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น


รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Georg Schmidt เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มฟล.และมหาวิทยาลัยในเยอรมนี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
.
ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตจะอำนวยความสะดวกด้านความร่วมมือด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่และโครงการความร่วมมืออื่น ๆ ระหว่าง มฟล.และสถาบันการศึกษาในเยอรมนีโดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์สัตว์และพืชและพลังงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศ
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 133 ครั้ง