นศ.มฟล. ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – จีน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น


นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – จีน ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 
.
โครงการแลกเปลี่ยนเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานจังหวัดเชียงราย และ Yunnan Provincial People’s Association for Friendship with Foreign Countries เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างเยาวชนของทั้งสองประเทศ นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองและทำความเข้าใจในด้านต่างๆ โดยเฉพาะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจกับนักศึกษาชาวจีน ณ Yunnan Minzu University นอกจากนี้ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสัมมนา และการเยี่ยมชมพื้นที่ในมณฑลยูนนานด้วย
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 227 ครั้ง