นิติศาสตร์ มฟล. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายแก่หลวงพระบาง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น


รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อม ผศ. ดร. รุ่ง ศรีสมวงษ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Northern Institute of Justice หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย Mr. Sengphet Keophomma รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เยือน มฟล. เพื่อเจรจาและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักวิชานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
.
ทั้งสองสถาบันวางแผนที่จะพัฒนาบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านกระบวนการยุติธรรม ความร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์รวมถึงทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อระบบการศึกษาและสนับสนุนความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในประเทศอาเซียน
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 184 ครั้ง