สำนักวิชานวัตกรรมสังคม จัดประชุมนานาชาติครั้งที่ 6 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา (ICIRD) 2019

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักวิชานวัตกรรมสังคมจัดประชุมนานาชาติครั้งที่ 6 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา (ICIRD) 2019 หัวข้อ A New Global Network: What’s Next of 'The Turns' in International Relations and Development'  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562 เพื่อจัดเวทีอภิปรายในกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานภาคประชาสังคมและผู้แทนชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และแนวโน้มสิทธิมนุษยชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน โดยคาดว่าความร่วมมือทางวิชาการที่สร้างสรรค์จะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค
.
นอกจากนี้การประชุมยังเป็นเวทีสำหรับผู้เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อย่อยต่างๆ เช่น Risk, Vulnerability and Resilience, Disaster, Climate, Ecology and SDGs, Gender, Chauvinism, Intersectionality, Non Traditional Security, Green politics และ Green economy
.
ทั้งนี้เครือข่ายความรู้ ICIRD เปิดตัวในปี 2553 เป็นเวทีสำหรับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้ให้บริการด้านการวิจัยและการศึกษาระดับสูงของประเทศไทย ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ (MAIDS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (IHRP) มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ภูมิภาคเพื่อสังคมศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน (RCSD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักวิชานวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันทั้งห้าแห่งนี้มีเครือข่ายการแบ่งปันความรู้อย่างอิสระเพื่อส่งเสริมประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในฐานะสถานที่สำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างประเทศและเครือข่ายทางวิชาการในหมู่นักวิชาการที่มีชื่อเสียงทั่วโลก
.
การวิจัยร่วมกันและการแบ่งปันความรู้ในหมู่นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำหนดนโยบายจะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับภูมิภาค
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 213 ครั้ง