เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรมอาหารที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศภายใต้แนวคิด “From Local to Global” เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ PADTHAI #5

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

PADTHAI Batch #5 เปิดแล้ว !!!

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรมอาหารที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศภายใต้แนวคิด “From Local to Global” เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ PADTHAI #5 หลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารโดยตรง

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ
∙ การอบรม และ Workshop จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง กว่า 10 ท่าน
∙ โอกาสเข้าถึงแหล่งสบับสนุนทุน ตลาด และการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
∙ การสนับสนุนทางธุรกิจและบริการ One-Stop Service จาก Food Innopolis และเครือข่าย
∙ เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ Food Innopolis และโอกาสในการเข้าโครงการอื่น ๆ ของ FI Accelerator

คุณสมบัติของผู้สมัคร
∙ ผู้ประกอบการหรือทายาทธุรกิจ SMEs ในแวดวงอาหาร ที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
∙ บุคคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอาหารขององค์กร
∙ จดทะเบียนนิติบุคคลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
∙ มีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะ Transform Food SMEs From Local to Global !!!

กำหนดการโครงการ
∙ เปิดรับสมัครวันนี้ - 6 ม.ค. 63
∙ สัมภาษณ์คัดเลือกและประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมโครงการ 7 -8 ม.ค. 63
∙ ฝึกอบรมแบบเข้มข้น 3 - 7 ก.พ. 63 ณ โรงแรม Sann Hotel จ.เชียงราย
∙ คัดเลือกเข้าแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจและแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ กำหนดภายหลังการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม*
∙ 1 ท่าน  15,000 บาท
∙ 2 ท่าน  20,000 บาท
∙ มากกว่า 2 ท่าน ติดต่อผู้ดูแลโครงการ
* รวมค่าที่พัก 1 ห้อง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
  และค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรมฝึกอบรม
* ไม่รวมค่าเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงค์ด้านล่าง —> https://forms.gle/KPrgbi19gq59o1DXA
หรือ Facebook Page: PADTHAI by Food Innopolis

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ
091-7135433 (กรองจิตร สมใส)
082-441-4169 (สันติ ธนิตวัฒนศักดิ์)

  • 1198 ครั้ง