ส่วนพัฒนานักศึกษา เปิดสภากาแฟ จัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดประชุมสภากาแฟ เรื่องการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องชงโค อาคาร E-Park โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมหารือแนวทางในการดูแลนักศึกษา ทั้งหน่วยงานภายใน เช่น สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา สภานักศึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายนอก เช่น สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ กรมสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เทศบาลตำบลท่าสุด เครือข่ายหอพักนักศึกษา โดยสภากาแฟครั้งนี้เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัยในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาเปิด-ปิด การเปิดเพลงเสียงดัง การตรวจสอบอายุของผู้เข้าใช้บริการ รวมถึงปัญหาที่ตามมาจากการจำหน่ายเครื่องดื่มมึนเมา และบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีการเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไข โดย ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี ประธานการประชุม ได้กล่าวในฐานะตัวแทน มฟล. ว่าขอความร่วมมือในการช่วยกันสอดส่องดูแลเหล่านักศึกษา ที่เปรียบเหมือนบุตรหลานของเราเอง เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 402 ครั้ง