มฟล. จัดกีฬาพนักงานสัมพันธ์ ประจำปี 2562 เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ประจำปี  2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยฯ โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมในเวลา 13.30 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดี, ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี, รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี, ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี, ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี, ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดี และมี ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน โดยการแข่งขันกีฬาได้แบ่งกลุ่มบุคลากรออกเป็น 4 สี คือ สีแดง สีเหลือง มีเขียว และสีฟ้า ทำการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้งกีฬาสากลและกีฬาฮาเฮ รวมถึงแข่งขันผู้นำเชียร์และกองเชียร์

     ดร.พฤทธิ์ พุฒจร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทีมงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยถึงจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานกิจกรรมดังนี้ 1.เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการประสานงานระหว่างหน่วยงานและพัฒนาองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน คือ New Different Better and Together 2.เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรู้สึกร่วมกันในการเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้นโยบาย Happy work place 3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรง และสร้างบุคลากรทางด้านกีฬาที่มีคุณภาพ

        กิจกรรมได้ดำเนินการแข่งขันกีฬาบางประเภท ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 25 ธันวาคม 2562 ประกอบไปด้วย บาสเกตบอลหญิง แบดมินตัน ฟุตบอลชาย และกิจกรรมในที่ 27 ธันวาคม 2562 ประกอบไปด้วย การแข่งขันชักกะเย่อ วิ่งเดี่ยว วิ่งผลัด โยนบอลสามัคคี ฟุตบอลหญิง ยิงลูกโทษ และการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ ส่วนในเวลา 17.30 น. จะมีงานเลี้ยงในวันครอบครัว มฟล. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งในงานดังกล่าวจะมีกิจกรรมการแสดงพลังของทุกกลุ่มสี จับฉลากรางวัล และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย 

       รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี และถือเป็นครั้งแรกสำหรับอธิการบดีคนนี้ ที่เราได้จัดงานวันครอบครัวร่วมกัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่สืบทอดกันมา ขอขอบคุณทุกฝ่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมรักสามัคคี ในการแข่งกีฬาที่ทำให้เรารู้จักคำว่าสปิริต

       “ในความอุตสาหะตลอดทั้งปี อยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันขอบคุณด้วยหัวใจสำหรับพวกเราทุกคน ที่ร่วมกันทำงานมาเป็นอย่างดี วันนี้เป็นวันครอบครัว มฟล. คำว่าครอบครัวนั้นมีความหมายที่สำคัญว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน เรารักกัน ในช่วงเช้าของวันนี้ หลายๆ คนคงมีโอกาสได้ไปร่วมฟังสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ที่ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัย จุดหนึ่งที่อยากเอามาฝากพวกเรา จากสรุปที่ท่านให้พรแก่พวกเราก็คือใจยิ่งใหญ่ที่สุด ใจนำทุกเรื่อง ไม่ว่าอุปสรรคจะใหญ่โตแค่ไหน หัวใจใหญ่กว่านั้น วันนี้เชื่อมั่นว่าแม้ว่าคนจะไม่ได้มารวมกันที่นี่ได้ทั้งหมด ผู้แทนที่ได้มาอยู่ตรงนี้ กับคนที่ไม่ได้มาเพราะต้องทำงานแทนพวกเรา อันนี้คือสิ่งที่พวกเราร่วมกันเป็นครอบครัว”

       “ในปี 2020 หรือ 2563 หวังว่าหัวใจดวงที่ใหญ่ของเราชาวแม่ฟ้าหลวง จะยกระดับความรักความสามัคคีให้ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิม และเชื่อมั่นว่าทุกคนมีใจเดียวกัน คือรักมหาวิทยาลัยแห่งนี้ร่วมกัน ในโอกาสวันปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ก็ขออำนวยพรจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของเรา ให้พวกเรามีความสุข สุขภาพแข็งแรง สิ่งสำคัญที่สุดคือมีใจที่แข็งแรง พร้อมรับมืออุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นที่จะมาถึงในปีใหม่ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่ง วันนี้เราจะมีความสุขร่วมกันในวันครอบครัว ขออวยพรให้ทุกคนและครอบครัว มีความสุขตลอดปี”

      หลังจากพิธีเปิดกิจกรรม ต่อมาเป็นการแสดงรวมของตัวแทนจากทุกสี และการแสดงจากผู้นำเชียร์ของทุกสี จากนั้นเป็นการแข่งขันกีฬาในประเภทต่างๆ และปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลชนะเลิศในกีฬาประเภทต่างๆ

      สรุปรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประเภทต่างๆ ดังนี้

1.ประเภทบุคคลชายทั่วไป ได้แก่ สีฟ้า

2.ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้แก่ สีฟ้า

3.ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้แก่ สีเหลือง

4.ประเภทบุคคลหญิงรุ่นทั่วไป  ได้แก่ สีแดง

5.ประเภทบุคคลหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้แก่ สีแดง

6.ประเภทบุคคลหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป ได้แก่ สีแดง  

7.บาสเกตบอลหญิง ได้แก่ สีเขียว

8.ฟุตบอลชาย ชนะเลิศร่วมกัน 3 สี ได้แก่ สีฟ้า สีเหลือง และสีเขียว

9.ชักกะเย่อ ได้แก่ สีเหลือง

10.วิ่ง 50 เมตรชาย ได้แก่ สีเหลือง

11.วิ่ง 50 เมตรหญิง ได้แก่ สีฟ้า

12.วิ่ง 100 เมตรชาย ได้แก่ สีฟ้า

13.วิ่ง 100 เมตรหญิง ได้แก่ สีฟ้า

14.วิ่ง 4 * 100 เมตรชาย ได้แก่ สีเหลือง

15.วิ่ง 4 * 100 เมตรหญิง ได้แก่ สีฟ้า

16.โยนบอลสามัคคี ได้แก่ สีเหลือง

17.ฟุตบอลหญิง ได้แก่ สีฟ้า

18.ยิงลูกโทษ ได้แก่ สีเหลือง

19.รางวัลกีฬารวม ชนะเลิศร่วมกันคือ สีฟ้าและสีเหลือง

20.การแข่งขันผู้นำเชียร์และกองเชียร์ ได้แก่ สีแหลืองและสีเขียว

 

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 336 ครั้ง