วันครอบครัว มฟล. ประจำปี 2562 รวมใจ-ส่งความสุขแด่ชาวพนักงานแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม วันครอบครัว มฟล. ประจำปี 2562 ในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนารถ ซึ่งเป็นงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชาวพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมภายในงานหลังจากเสร็จสิ้นกีฬาพนักงานสัมพันธ์ก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน จับสลากของรางวัลนาทีทอง จับสลากของรางวัลจากผู้บริหาร ชมการแสดงจากกลุ่มสีทั้ง 4 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งเข้าร่วมงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมงานรื่นเริงอย่างพร้อมเพรียง

     รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ได้ใช้โอกาสนี้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย กล่าวขอบคุณชาวมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน ในการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ภารกิจกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาบรรลุผลสำเร็จ

      “วันนี้เป็นวันครอบครัว มฟล. เมื่อเช้านี้ทุกคนได้แสดงพลังในการแข่งกีฬา การร่วมแรงร่วมใจกันเป็นสิ่งสำคัญที่เรียกว่าการรวมใจของคนแม่ฟ้าหลวงเข้าด้วยกัน วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่เราได้มาร่วมกันทุกๆ หน่วยงาน ประสานสัมพันธ์ มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้การรวมใจของแม่ฟ้าหลวง ไม่ว่าจะสีใด ในตอนนี้เราเป็นสีเดียวกันแล้ว ในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนได้มีความสุข ความสำราญ ที่สำคัญที่สุดในนามของผู้บริหารทุกคน ขอเป็นตัวแทนในการขอบคุณพลังจิตพลังใจและพลังกาย ที่ชาวมหาวิทยาลัยได้ร่วมทำงานมาตลอดทั้งปี สิ่งสำคัญที่สุดก็คือหัวใจที่ใหญ่กว่าเดิม หัวใจที่พร้อมจะทำงานด้วยกัน ฝ่าฟันสิ่งที่ต้องพบปะ สิ่งที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่โดยตลอด”

      “ปีนี้มีข่าวที่น่ายินดีของมหาวิทยาลัย จากการที่เราได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นของประเทศไทย และอยู่ในลำดับที่ 600 กว่าของโลก เป็นสิ่งสำคัญมากที่พวกเราทุกคนพึงระลึกไว้ว่าเกิดขึ้นได้จากการทำงานของพวกเรา เป็นสิ่งสะสมจากการทำงานมาตลอดเวลาระยะเวลา 20 ปีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในวันนี้อยากจะขอขอบคุณทุกคน และคนที่สำคัญที่คิดว่าพวกเราเองยังระลึกถึงเสมอ คือท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ ที่นำพาให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติจนปัจจุบัน และเป็นอีกส่วนสำคัญซึ่งทำให้เราก้าวต่อไปร่วมกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงจะไม่ท้อถอยและต่อสู้ร่วมกันต่อไปในปีต่อๆ ไป ตามแนวทางของเรา คือ New Different Better and Together” อธิการบดีกล่าว

     จากนั้น รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง กล่าวให้พรในโอกาสปีใหม่แก่ชาวมหาวิทยาลัยดังเช่นทุกปี “ครอบครัวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่รักทุกคน วันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งซึ่งเราได้แสดงความรักความสามัคคี ที่พวกเราครอบครัวแม่ฟ้าหลวงมีต่อกัน ได้มาร่วมกิจกรรม มีความสุขร่วมกัน ทำอะไรที่จะเกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกัน ในโอกาสนี้ก็ถือโอกาสอวยพรขอให้ทุกท่าน ได้มีความสุขความเจริญ มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อมหาวิทยาลัยของเรา ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ขอพระบารมีสมเด็จย่าคุ้ม ครองทุกคนให้มีแต่สุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลตลอดไป ขอให้โชคดีตลอดปี” อธิการบดีผู้ก่อตั้ง กล่าว

     จากนั้นทุกคนร่วมร้องเพลงสวัสดีปีใหม่ เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ร่วมกันอย่างมีความสุข

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 326 ครั้ง