สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มฟล. เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารโครงการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อร่วมงาน โครงการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Digital Learning) จำนวน 10 ตำแหน่ง รวมทั้งหมด 14 อัตรา (ระยะเวลาสัญญาจ้าง/ระยะแรก จํานวน 9 เดือน : ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2563)

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  1. นักพัฒนาการเรียนรู้สร้างสรรค์ Learning Designer จำนวน 2 อัตรา
  2. นักตรวจสอบคุณภาพระบบ (System QA) จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst) จำนวน 1 อัตรา
  4. นักออกแบบส่วนต่อประสานและประสบการณ์ผู้ใช้ (UI/UX Designer) จำนวน 1 อัตรา
  5. นักพัฒนาเว็บ (Front-end Developer) จำนวน 2 อัตรา
  6. นักพัฒนาระบบ (Back-end Web Developer) จำนวน 2 อัตรา
  7. นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (Graphic Designer / Graphic Illustrator)  จำนวน 2 อัตรา
  8. นักวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ (Learning Scientist) จำนวน 1 อัตรา
  9. นักจัดการระบบดิจิทัล (System Admin and Digital Influencer) จำนวน 1 อัตรา
  10. นักโมชั่นกราฟฟิกแอนิเมชั่น (Motion Graphic Animator) จำนวน 1 อัตรา
 • กำหนดการรับสมัคร
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 17 มกราคม 2563
  • สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันที่ 18 - 19 มกราคม 2563

- ดาวน์โหลด  รายละเอียดคุณสมบัติหน้าที่เฉพาะตําแหน่ง
- กรอกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,
อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม) ห้อง 108 เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053-916-523 (วิภา) , 053-916-524 (อัมรินทร์)
อีเมล : aedo@remove-thismfu.ac.th
เว็บไซต์ : https://aedo.mfu.ac.th/

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 1062 ครั้ง