อธิการบดี มฟล. พร้อมผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ ‘สมเด็จกรมพระศรี’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดเชียงราย เพื่อทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นพระองค์เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่มาตรวจรักษา และเสด็จเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ

  • 987 ครั้ง