สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มฟล. เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อร่วมงาน โครงการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อร่วมงาน โครงการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Digital Learning)

  • จำนวน 6 ตำแหน่ง รวมทั้งหมด 7 อัตรา 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  1. นักวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ (Learning Scientist) 1 อัตรา
  2. นักพัฒนาการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning Developer) 1 อัตรา
  3. นักพัฒนาเว็บ (Front-end Developer) 1 อัตรา
  4. นักพัฒนาระบบ (Back-end Web Developer) 2 อัตรา
  5. นักออกแบบส่วนต่อประสานและประสบการณ์ผู้ใช้ (UI/UX Designer) 1 อัตรา
  6. นักถ่ายภาพ/วิดีโอและตัดต่อ  (Photographer/ VDO) 1 อัตรา

ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะได้ครบทุกตำแหน่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ - Academic Extension and Development Office
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี E4A-427 เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053917897 ต่อ 8066 วิภา พันธนะบูรณ์, 053917897 ต่อ 8069 อัมรินทร์ อรินต๊ะทราย
E-mail : aedo@remove-thismfu.ac.th
Website : https://aedo.mfu.ac.th/  

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 1400 ครั้ง