ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 (สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู)

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามสาขาวิชาดังนี้

  • สาขาเวชาศาสตร์ฟื้นฟู
    • แพทย์หญิงสุพิชชา ทัสฐาน

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 (สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู)

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 361 ครั้ง