ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: asset-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่องรับสมัครผู้จัดจำหน่ายและเครื่องดื่ม

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

--------------------------------------

               รับสมัครผู้จัดจำหน่ายและบริการพื้นที่โรงอาหารอาคาร E2 จำนวน 1 ร้านค้า

               ผู้มีสิทธิสมัครสมาชิกต้องมีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติตามการเตรียมการและการเสนอข้อเสนอเป็นผู้จัดจำหน่ายและเครื่องดื่มในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

               การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

               กำหนดการรับสมัครดังนี้

               1. ตัวแทนจำหน่ายใบสมัครวันสุดท้ายที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงานการจัดการทรัพย์สินและรายได้อาคารM-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเลขที่ 333 หมู่ 1 . ท่าสุดอเมืองจ. เชียงรายในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.  

               2. กำหนดบทสัมภาษณ์ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

               3. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ผู้ที่ผ่านการพิจารณากำหนดเข้าร่วมดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่เกินวันที่ 1 เมษายน 2563  

                ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครและขอใบอนุญาตในวันที่11 มีนาคม 2563 ที่สำนักงานการจัดการทรัพย์สินและรายได้อาคารM-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเลขที่ 333 หมู่ 1 . ท่าสุดอเมืองจ. ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์: 0-5391-6029 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว Suphanee Kanthip |