มฟล. จัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติร่วมกัน  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ เสาธงชาติ อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

ธงชาติไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธง 3 สี คือ สีแดง ขาว และสีน้ำเงิน ภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ แถบในสุดสีน้ำเงิน ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับ แถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น 2 เท่า

ความหมายสำคัญของธงไตรรงค์นั้นหมายถึงสถาบันหลักทั้งสามของประเทศไทย คือ ชาติ (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน) สีทั้งสามนี้เองคือที่มาของการเรียกชื่อธงนี้ว่าธงไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = สี)

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud R.Suporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1538 ครั้ง