วิทยาศาสตร์การกีฬา มฟล. เจ้าภาพ “ประดู่แดงเกมส์” กีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 21

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 “ประดู่แดงเกมส์” ณ มฟล. เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 มีคำขวัญประจำการแข่งขันว่า มิตรภาพสำหรับทุกคน โดยทำพิธีเปิดในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มีสถาบันเครือข่ายเข้าร่วมในปีนี้ 13 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลันเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทำการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ คือ ฟุตบอล 7 คน วอลเลย์บอล บาสเกตบอล กีฬาฮาเฮ รวมทั้งการประกวด Sport Science Idol ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในครั้งต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 326 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ