นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย พบอธิการบดี มฟล. หารือพัฒนาวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าพบ รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายและยกระดับการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมกันนี้ยังได้พบปะผู้อำนวยการสถาบันภาษาจีนขงจื่อ ที่ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 122 ครั้ง