สำนักวิชาแพทย์ มฟล. จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 ณ โถงอเนกประสงค์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาสาธารณสุข 

นอกจากนี้ ตลอดเดือนกันยายนนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้นำธงที่ระลึกในวันมหิดลไปจำหน่ายและรับบริจาค ณ ถนนคนเดิน จ.เชียงราย และถนนคนเดินวันพุธ มฟล. อีกด้วย

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud R.Suporn | อ่านข่าวทั้งหมด 867 ครั้ง