โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ - สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล.ร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดอบรมเรื่องความท้าทายของพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาแพทยศาสตร์  ร่วมกับสมาคมพยาบาลส่งกล้องทางเดินอาหาร (ประเทศไทย) จัดทำโครงการอบรมเรื่องความท้าทายของพยาบาลส่องกล้อง (Challenge of Endoscopy Nurses) ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร และเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล รวมถึงการสร้างเครือข่ายของพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหารทั้งในส่วนภูมิภาค ภายในประเทศ และระดับนานาชาติ 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 97 ครั้ง