อธิการบดี มฟล. รับมอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น


เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)และดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี รับมอบเงินบริจาคเพื่อโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 1 ล้านบาท จากคุณทวีชัย – คุณสำอาง อร่ามรัศมีกุล และครอบครัว และจำนวน 1 แสน บาท จากคุณสุเทพ – คุณหยก กิจประภาคศิริ และครอบครัว รวมถึงคุณจิรโรจน์ – คุณธัญยธรณ์ วราโรจน์ภัคสกุล และครอบครัว อีกเป็นจำนวน 1 แสนบาท ที่ห้องรับรอง อาคารวันชัย ศิริชนะ หรือสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 165 ครั้ง