การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อนักศึกษาในการดำเนินการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผันตามขั้นตอนและรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท์ 053-916187, 053-916186

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด 
1. ประกาศแนวปฏิบัติการขอผ่อนผัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
2. ขั้นตอนการผ่อนผัน  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
3. แบบฟอร์มการขอผ่อนผัน
4. Request of Tuition Fee Payment Extension
5. Notification of MFU Tuition Fee Extension  
6. Tuition Fee Payment Extension Procedures 

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 8256 ครั้ง