อาลัย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เทอด เทศประทีป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

อาลัย
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เทอด เทศประทีป
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2544 - 2552)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2552- 2554)
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2554- 2562)
.
ด้วยความเคารพรักและความผูกพันที่พวกเราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีต่อ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เทอด เทศประทีป อย่างต่อเนื่องยาวนาน การถึงแก่อนิจกรรมอย่างกะทันหันของท่านจึงเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่และนำมาซึ่งความโศกเศร้า เสียใจ และอาลัยรักเป็นอย่างยิ่ง 
.
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เทอด เทศประทีป หรืออาจารย์เทอดของพวกเราทำงานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นระยะเวลาประมาณ 18 ปี ในตำแหน่งสำคัญทางการบริหารทั้งสิ้น โดยเริ่มต้นในตำแหน่งรองอธิการบดีเมื่อพ.ศ. 2544 เป็นอธิการบดีในพ.ศ. 2552 และสิ้นสุดการทำงานลงในตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดีเมื่อพ.ศ. 2562 ทั้งนี้ในบางช่วงเวลาท่านยังทำหน้าที่รักษาการแทนอธิการบดี และรักษาการแทนผู้บริหารบางหน่วยงานด้วย เช่น รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์  กล่าวได้ว่าอาจารย์เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุกคนที่ทำงานกับอาจารย์ย่อมประจักษ์ชัดว่าอาจารย์ทำงานอย่างมุ่งมั่นและอุทิศตนในทุกหน้าที่ด้วยความรักในมหาวิทยาลัย และในขณะเดียวกันอาจารย์มีความรัก เมตตา เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยถ้วนทั่ว คุณงามความดีของอาจารย์จะยังคงประทับติดตรึงใจไปอีกนานเท่านาน
.
พวกเราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังครอบครัวของรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เทอด เทศประทีป และขอให้อำนาจแห่งคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำไว้ตลอดชีวิตเป็นพลังดั่งแสงประทีปนำพาดวงวิญญาณของท่านไปสถิตเสถียรยังสุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ           
.

พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และบำเพ็ญกุศลศพ
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด  เทศประทีป
 
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. และวันที่ 23-25 เมษายน 2563
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
**********************
วันพุธที่ 22 เมษายน  2563
เวลา 16.00 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ผู้มีเกียรติรดน้ำศพ
เวลา 16.30 น. ประธานประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ปี่ไฉนกลองชนะประโคม/เจ้าพนักงานสุกำศพ
เวลา 17.30 น. ประธานจุดเครื่องบูชากระบะมุกหน้าพระพิธีธรรม พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม /ทอดผ้าบังสุกล /พระพิธีธรรมอนุโมทนา
เวลา19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
เวลา 20.15 น. ถวายกัณฑ์เทศน์ พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี
.
วันพฤหัสบดีที่ 23 และวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
เวลา 19.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
เวลา 19.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
เวลา 20.15 น. ถวายกัณฑ์เทศน์ พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี
.
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563
เวลา 09.30 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรอาราธนาศีล /ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายไทยธรรม  ทอดผ้าไตรบังสุกุล 10 ไตร /พระสงฆ์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์อนุโมทนา /เสร็จพิธี
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
*ปิดศพไว้รอประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ    

 

 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 4066 ครั้ง