พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และบำเพ็ญกุศลศพ รศ.นสพ.เทอด เทศประทีป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น


รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เทอด เทศประทีป รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2544 - 2552) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2552- 2554) ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2554- 2562) ที่ได้ถึงแก่กรรม พิธีการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากทั่วจังหวัดเชียงราย ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัย
.
ทั้งนี้มีกำหนดจัดพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ในเวลา 19.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 เมษายน 2563 และในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรอาราธนาศีล /ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายไทยธรรม  ทอดผ้าไตรบังสุกุล 10 ไตร /พระสงฆ์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์อนุโมทนา /เสร็จพิธี ก่อนถวายภัตตาหารเพล ในเวลา 11.00 น. *ปิดศพไว้รอประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ   

 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 457 ครั้ง