ขอเชิญร่วมรับฟัง ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ “เจาะลึกการศึกษาต่อชั้นเนติบัณฑิตยสภา”

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

LAW MFU the Alumni’ series
ขอเชิญร่วมรับฟัง
ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ “เจาะลึกการศึกษาต่อชั้นเนติบัณฑิตยสภา”
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น.
Webex:
Meeting link: https://mfu.webex.com/mfu/j.php?MTID=m8873a201185c2199a9d2e595592794ec

Meeting number: 912 882 120
Password: More4Law

วิทยากรพิเศษ
อาจารย์กมลนัยน์ ชลประทิน (นิติศาสตรบัณฑิต รุ่น 1, เนติบัณฑิตไทย น.บ.ท.สมัยที่ 60)
อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายมรุต ประชาบุตร (นิติศาสตรบัณฑิต รุ่น 8, เนติบัณฑิตไทย น.บ.ท.สมัยที่ 69)
ทนายความ

นายพีรพงศ์ จงไพศาลสกุล

นิติศาสตรบัณฑิต รุ่น 8 เนติบัณฑิตไทย น.บ.ท.สมัยที่ 67
กำลังศึกษาต่อระดับนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายศุภโชค จิรภิญญธร (นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) สำนักวิชานิติศาสตร์ รุ่นที่ 11, เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 70 (ลำดับที่ 6)
ติวเตอร์สถาบันติวกฎหมาย

ผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์อริศรา เหล็กคำ และ
อาจารย์เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา

  • 2025 ครั้ง