ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ พัฒนาชุมชนท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่มีอัตลักษณ์ ประจำปี 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดโอกาสให้กับผู้ดำเนินธุรกิจหรือต้องการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์ ภายใต้โครงการ “พัฒนาชุมชุนท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ บริการสุขภาพที่มีอัตลักษณ์” ประจำปี 2563

พื้นที่เป้าหมาย : จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน  

กลุ่มเป้าหมาย

  • บุคคล/กลุ่มบุคคล
  • วิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินธุรกิจหรือบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

  • จัดทำเเผนการขับเคลื่อนชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
  • พัฒนารูปเเบบการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์
  • สร้างศูนย์กลางในการบริการชุมชน
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของชุมชน
  • เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

...เข้าร่วมโครงการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย.... 
 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2563

สมัครได้ที่ https://forms.gle/PGn32VbJb5mp9ZLA6

อัปเดตข่าวสารโครงการที่ https://bit.ly/2LeEp4U

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ 053-916392 (คุณยีนส์)

  • 1335 ครั้ง