เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สำหรับโครงการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Digital Learning)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สำหรับโครงการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Digital Learning) 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 พ.ค. 2563 เวลา 16.00 น. 

การสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
- วันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 09.30 - 16.00 น. 
การสอบสัมภาษณ์
- วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.

โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติหน้าที่เฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
- รายละเอียดตำแหน่ง http://bit.ly/37mTuuq

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่
- แบบฟอร์มสมัครออนไลน์ http://bit.ly/36hVanW  

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 633 ครั้ง