ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย ธุรกิจเครื่องสำอาง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครผู้ประกอบเข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย ธุรกิจเครื่องสำอาง ประจำปีงบประมาณ 2563

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

  1. เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอาง พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
  2. ผู้ประกอบการรายย่อย และ/หรือ วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ต่อปี

สิ่งที่จะได้รับ

  • อบรมรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  • Focus Group เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้ชี่ยวชาญ
  • ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายโอกาสทางธุรกิจ
  • มีสิทธิ์พิจารณาเข้าร่วมโครงการอื่นต่อไป

รับสมัครถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมัครได้ที่ shorturl.at/oGHZ8

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คุณรสสุคนธ์ 0-5391-6393, 08-7542-8021
คุณสลิลทิพย์ 0-5391-7011, 08-3208-8733

  • 1309 ครั้ง