ชมรมนักศึกษาอินโดนีเซีย จัดงาน Indonesian Night ประจำปี 2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม Indonesian Night “Emerald of the Equator” เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาอินโดนีเซียกับนักศึกษาไทย รวมทั้งนักศึกษาจากชาติต่างๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ที่มาจากวัฒนธรรมอันหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา ได้เรียนรู้ข้อมูลและบทบาทสำคัญของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน และส่วนหนึ่งของประชาคมโลก โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี และ นางสาวนุญา ลีวณิชย์ หัวหน้าส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ MR.Subandrio, Acting of The Educational and Culture จากสถานทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ซึ่งให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 569 ครั้ง