มฟล. จัดพิธีเนื่องในโอกาสครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เฉลิมพระเกียรติ พิธีจัดขึ้นในช่วงเวลา 17.54 – 18.00 น. โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็นประธาน และมีผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา ร่วมพิธี พิธีการเริ่มจากประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าบรมพระฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 จากนั้นจึงได้อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนที่ประธานและผู้ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความอาลัย พร้อมร่วมกันน้อมจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จึงเสร็จสิ้นกิจกรรม   

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 653 ครั้ง