มฟล.จัดโครงการสร้างต้นแบบศูนย์เด็กเล็กปลอดฝุ่น PM 2.5 สร้างห้องปลอดฝุ่นให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ท่าสุด จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างต้นแบบศูนย์เด็กเล็กปลอดฝุ่น PM 2.5 วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำห้องปลอดฝุ่นให้แก่กลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กอนุบาลเพื่อประยุกต์และถ่ายทอดองค์ความรู้ทำอุปกรณ์ดักจับฝุ่นต้นแบบอย่างง่ายสู่ระดับชุมชน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยได้ทำการส่งมอบอุปกรณ์ฟอกอากาศให้กับศูนย์เด็กเล็ก ต.ท่าสุด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นำคณะโดย ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.พฤทธิ์ พุฒจร และดร. ปเนต มโนมัยวิบูลย์ รวมถึง ผศ. ดร. สยาม ภพลือชัย ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบถามข้อมูลเพิ่มติดต่อ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5391 6212
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 353 ครั้ง